Степан Барна: Люди повинні повірити у власну спроможність до серйозних позитивних змін – ЛАНОВЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ БЮРО

Степан Барна: Люди повинні повірити у власну спроможність до серйозних позитивних змін

Інтерв’ю публікує сайт ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЖИТТЯ з посиланням на ТОДА.

Кор.: Степане Степановичу. Перша половина вересня була по особливому насичена неординарними заходами в аграрному секторі економіки області , що відбувались за вашої безпосередньої участі, – це і виїзне засідання в області комітету Верховної Ради України з питань АПК, і засідання колегії департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, і презентація агрохолдингом «Мрія» досвіду щодо сприяння створенню у  громадах сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів… Чому така особлива увага до питань АПК?

С.С. Барна: Робота галузей сільгоспвиробництва та переробки сільгоспсировини з перших днів мого перебування на посаді голови обласної державної адміністрації була і залишається одним із найважливіших пріоритетів. По- перше, ми – влада, спільно з громадами, і тим людським потенціалом, який ще не виїхав закордон у пошуках «кращої долі», просто зобов’язані відродити активне життя в наших селах, вдихнути туди нову потужну творчу енергетику, здатну побороти песимізм, зневіру, об’єднати людей праці довкола спільних справ, розвитку територій, продуктивних сил, які забезпечать людям добру працю і добрі заробітки, належні соціальні послуги, а дітям – радість дитинства і міцні основи для самореалізації. У цьому кредо усієї моєї політичної діяльності.
По-друге, до цього спонукає нас і державна політика, скерована на децентралізацію влади, сприяння розвитку місцевих територій, громад, започатковані урядом України освітня, медична реформи…Саме сільські території у цьому зв’язку займають вирішальну роль та значення.
Хочу відзначити, що впродовж вже цього року спільно з органами місцевого самоврядування нам вдалося чимало зробити на цьому шляху реальних якісних соціальних перемін: вперше за роки державності розпочато широкомасштабне дорожнє будівництво саме у сільській місцевості, а у 2018 році його об’єми зростуть у декілька раз і становитимуть у ціновому еквіваленті біля 500 мільйонів гривень!  Саме тут (у селі) будуються та реконструюються сучасні лікарняні амбулаторії. Розпочато обладнання сільських загальноосвітніх шкіл спеціальними лабораторіями з вивчення хімії, фізики, математики, інших природничих дисциплін. Розпочато реформування бібліотечної мережі, спрямоване на осучаснення надання тут послуг, насичення сільських бібліотек новою літературою найкращих вітчизняних та зарубіжних авторів…
І все ж таки головною і найболючішою (до того ж задавненою) проблемою сільської місцевості є ринок праці. Він на багатьох сільських територіях продовжує бути обмеженим, а тут проживає 55% населення області і лише 30% із них так чи інакше зайнято у сільськогосподарському виробництві, хоча тут вже зараз виробляється понад 30 відсотків валової продукції області, а валовий збір зернових цьогоріч становитиме 2,5 млн. тонн, при середній врожайності 53 центнера з гектара – це один з найкращих показників в державі!

Кор.: Ото ж невикористаний людський ресурс великий. Яким чином його можна задіяти  до зростання соціально – економічного потенціалу області і продуктивних сил у сільських територіях зокрема?

Барна С.С.: З самого початку спробую коротко дати відповідь на питання – чому так сталося? Нинішня структура аграрного сектора економіки і області, і держави в цілому, яка складалась впродовж усіх років нашої державності, є незбалансованою. Концентрація сільськогосподарських земель в агрохолдингах та великотоварних підприємствах ( 37% усіх с/г земель області), які спеціалізуються на вирощуванні високорентабельних монокультур, серйозно звузила ринок праці на селі. Адже, як правило, тут використовується праця висококласних агрономів, менеджерів та механізаторів…
Виробництвом трудомісткої сільськогосподарської продукції , зокрема, плодоовочевої, м’ясо-молочної, здебільшого, займаються дрібні особисті селянські господарства та фермери, які на даний час користуються 39% с/г земель і виробляють 55% валової продукції сільського господарства області.
Ось чому маємо спільно з державою (урядом та парламентом), а також з місцевими громадами значно інтенсивніше вирішувати, принаймні, два питання: перше, продовжити реформи в аграрному секторі економіки, які б стимулювали розвиток малих та середніх сільськогосподарських підприємств (уряд про це обіцяє подбати, зокрема, виділивши з державного бюджету 2018 року один мільярд гривень на підтримку розвитку фермерства), а також усіх сільськогосподарських товаровиробників до ведення багатогалузевого сільськогосподарського виробництва, в тому числі трудомісткого, що значно розширить ринок праці на селі.
А друге, розбудовувати ринкову інфраструктуру в сільській місцевості, в тому числі шляхом створення та розвитку тут с/г обслуговуючих кооперативів, формування об’єднань дрібних товаровиробників та належної заготівельно-збутової мережі.

Кор.: Про важливість розвитку кооперативного руху на селі говорить вже сам факт розгляду цього питання профільним комітетом Верховної Ради України.

Барна С.С.: Ініціювавши засідання такого поважного комітету парламенту України в нашій області, ми переслідували декілька цілей, насамперед, -окреслити причини, які стримують розвиток кооперативного руху на селі, серед яких недостатня державна підтримка становлення та розвитку с/г обслуговуючих кооперативів.
З огляду на це, ми запропонували профільному комітету Верховної Ради України внести пропозиції Кабінету Міністрів України передбачити у Державному бюджеті України на 2018 рік кошти для створення  спеціального державного Фонду становлення та розвитку с/г кооперації, який би надавав допомогу новоствореним кооперативам в отриманні кредитів, забезпечував гарантії їх повернення, у частковій сплаті платежів.
Враховуючи колосальний потенціал сільськогосподарської кооперації, ми запропонували також створити державний реєстр статистичних даних про розвиток с/г обслуговуючих кооперативів та їх внесок у національну економіку, що сприятиме розповсюдженню знань та досвіду організації цієї роботи.
Крім того, ми зафіксували вимоги с/г кооператорів щодо протидії на державному рівні неконтрольованій торгівлі перекупників та посередників на сільськогосподарському ринку і т. ін..
За останніх два роки в нашій області розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів набирає добрих темпів – сьогодні їх нараховується 34, а це вже понад дві тисячі людей, об’єднаних спільною справою, і це вселяє оптимізм.

Розмовляв Володимир Баворівський

Leave a comment

Your email address will not be published.


*